Prof.Dr.
Şeref ATEŞ
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Çeviribilim Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 74 27